2020 mot 2021

Vi förstår att vi kan vara svåra att nå nu under en liten period framöver.

Det kan ha flera grunder. Dels kommer vår kollega Magnus att ta sabbatsår från oss och jobba med Hammarby i Stockholm under 2021, dels har vi jul/nyårshelgerna och sen drabbas även vi av karantänregler, VAB osv.

Vi jobbar på ökad tillgänglighet och hoppas ni kan ha överseende med det en liten tid framöver.

Med hopp om ett gott slut och väldigt mycket godare nytt år!

PS Mange kommer tillbaka