Planerad sjukskrivning för Magnus

Magnus ska få sin trasiga axel åtgärdad och beräknas vara tillbaka i december.